Diezestraat 18, 1946 AJ Beverwijk info@egdeverandering.nl Elke Zondag samenkomst om 10:30

WIE ZIJN WIJ?

Al meer dan 15 jaar zijn wij een christelijke gemeente die verschil wil maken in onze omgeving. We bidden en geloven dat Gods koninkrijk baan breekt en als kerk verlangen we steeds meer licht te zijn in de IJmond.

We zijn een gemeenschap waar je mag komen zoals je bent. We bestaan uit zowel jonge als oude mensen, tieners en kinderen. We hebben een kerkdienst op zondag, maar doordeweeks ook verschillende activiteiten. We zijn betrokken bij elkaars leven en willen elkaar ondersteunen. Ook hopen we nieuwe mensen te ontmoeten.

Boven alles willen we God ontmoeten en Hem de ruimte geven in onze samenkomsten en in ons leven. God heeft het beste met mensen voor en Hij wil relatie met mensen. We willen dan ook Jezus alle eer geven. Hij zal altijd centraal staan binnen De Verandering. God leidt ons door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Hij spreekt ook vandaag Zijn Woord. Hij biedt hoop in ons bestaan. Hij geeft bevrijding., Hij geeft genezing. Hij geeft werkelijk vreugde en vrede in onze levens.   

Onze visie en missie hebben we samengevat in een motto:

 

In onze gemeente veranderen mensen in leerlingen van Jezus door hun toewijding aan God,

elkaar en dienstbaarheid’

 

In dit motto komen vijf doelen naar voren waar wij in de gemeente naar streven.

 

 1. Aanbidding - ...door hun toewijding aan God..
  Er zijn veel manieren waarop je God kunt aanbidden. Niet alleen door gebruik van muziek, zang en gebed, maar ook door je levenshouding, je manier van denken en praten. Je kunt God aanbidden door bijna alles wat je doet voor God.

 

 1. Gemeenschap - ...elkaar...
  Christen zijn doe je niet alleen maar met elkaar, als eenheid. Als gemeente zijn we een deel van het 'lichaam' van Jezus Christus. Wij zijn Zijn handen en voeten. Samen willen we dichter naar God groeien, samen ontdekken, samen leren, samen genieten, samen huilen, samen lachen. In de Verandering hoor je erbij, hier ken je en word je gekend!

 

 1. Evangelisatie - …In onze gemeente veranderen mensen...
  Wij willen mensen het goede nieuws vertellen over Jezus Christus, Gods Zoon, die door zijn leven te geven voor ons, de weg terug naar God heeft vrijgemaakt. God is niet ver weg; Hij is bij ons. Het is onze vurige wens om jou te vertellen Wie God is en wat Hij voor jouw leven kan betekenen.

 

 1. Nieuw Discipelschap - ...in leerlingen van Jezus...
  Als wedergeboren Christen stel je jezelf onder het gezag en de autoriteit van God. Vanuit deze positie laat je je door God vormen en kneden. Het uiteindelijke doel van discipelschap is om je te helpen de oude dingen die je van God afhielden, af te leggen en hiervoor in de plaats, door de leiding van de heilige Geest, een nieuwe denkwijze en gedrag te ontvangen. Nieuw discipelschap leert je ook om zelf verantwoordelijk te zijn, initiatief te nemen, oprecht en transparant te zijn naar God, jezelf en de wereld om je heen.

 

 1. Anderen dienen - ...en dienstbaarheid.
  Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Jezus antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Matteüs 22:35 - 40

  Veel mensen hebben het gevoel dat er meer moet zijn. Er spelen allerlei vragen over het leven. Jongeren en ouderen zijn vaak opzoek naar richting en zingeving. Als gezin kun je tegen dingen aanlopen, als alleenstaande kun je je vergeten voelen. In onze gemeente is het dan ook belangrijk om veel dingen gemeenschappelijk te doen, om elkaar een helpende hand of een luisterend oor te bieden.

 

Deze doelen bepalen onze dagelijkse A G E ND A.

 

Wilt u ons wat geven dan kan dat met de GIVT app. 

* Evangelische gemeente '"de Verandering"heeft een ANBI status.

Aankomende aktiviteiten

21 jul 2024
Zomervakantie
21 jul 2024
Zomervakantie
21 jul 2024
Zomervakantie
26 jul 2024
09:00 - 12:00
Vrijdag ochtend kring
21 jul 2024
Zomervakantie
21 jul 2024
Zomervakantie