Diezestraat 18, 1946 AJ Beverwijk info@egdeverandering.nl Elke Zondag samenkomst om 10:30

GELOOF IN JEZUS CHRISTUS

God verlangt naar een eeuwige relatie met ieder mens.

 

Deze relatie is echter onmogelijk door onze zonden, die een kloof tussen ons en God veroorzaken. Deze kloof is door geen mens te overbruggen. Hoe goed we ook leven, hoe zeer we ook ons best doen, we kunnen de hemel niet verdienen. Volgens de Bijbel is dat de reden dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft:

 

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3 vers 16).

 

Jezus werd geëxecuteerd aan een houten kruis, terwijl Hij niets misdaan had. Zijn hele leven lang deed Hij alles wat God van Hem vroeg. Niets wat Hij deed ging tegen Gods wil in. Hij was gehoorzaam tot aan de dood aan het kruis. Aan dat kruis droeg Hij de straf op onze zonden. Hierdoor heeft Jezus voor ons de weg terug naar God vrijgemaakt. Als wij dit offer in geloof aannemen, worden we verzoend met God. Onze zonden worden vergeven en wij kunnen een relatie met God krijgen en opbouwen. We worden door geloof opnieuw geboren als kind van God. Hij is vanaf dat moment onze hemelse Vader, Die ons nooit meer zal verlaten.

 

Als je na het lezen van deze boodschap zelf je leven aan Jezus Christus wilt geven, dan kun je onderstaand voorbeeld gebed voor jezelf bidden. Het maakt niet uit of je dat hardop doet of stil, God hoort de stem van je hart.

 

We adviseren je om je aan te sluiten bij een gemeente die bij je past, te bidden en in de Bijbel te lezen. Zo zul je God beter leren kennen en groeien in je relatie met Hem!

 

Lieve Here God en Vader, Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen. Ik wil vergeving vragen voor alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan. Ik wil U vergeving vragen dat ik tot nu toe zonder U heb geleefd. Ik zie nu in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van U.

 

Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser. Dank U dat U voor mijn zonden stierf aan het kruis. Ik wil mijn hart voor U openen. Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit. Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.

Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.


Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden. Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.

Amen.

 

Als je meer over dit evangelie wilt weten is de Alpha-cursus misschien iets voor jou!

 

Wilt u ons wat geven dan kan dat met de GIVT app. 

* Evangelische gemeente '"de Verandering"heeft een ANBI status.

Aankomende aktiviteiten

16 jun 2024
10:30 - 12:00
Samenkomst
17 jun 2024
19:30 - 21:00
Gebedsavond
18 jun 2024
10:00 - 12:00
VlijtigeHuisVrouwen
20 jun 2024
19:30 - 21:00
Bijbelstudie
21 jun 2024
09:00 - 12:00
Vrijdag ochtend kring
22 jun 2024
19:30 - 22:30
Tieners